Non-binair – geen hij en geen zij


Je hoort regelmatig over ‘non-binaire’ mensen. Iemand zegt zich geen man en geen vrouw te voelen, zich te identificeren als man én vrouw, als geen van beiden, als iets ertussenin, als genderfluïde of als genderneutraal. Hoe zit dit?

Feit is dat er zijn vrouwen zijn met een persoonlijkheid of gedrag dat als mannelijk wordt gezien – en omgekeerd. Feit is óók dat er geen drie geslachten zijn. Het is een biologisch gegeven dat

  • de sekse bij mensen onveranderlijk is
  • er slechts twee geslachten zijn
  • biologische sekse geen ‘spectrum’ of sociale constructie is

Persoonlijkheid en gedrag bepalen niet iemands geslacht. Non-binariteit heeft meer met mode te maken dan dat het betekent dat geslacht een spectrum is. Dus nee, naast hij en zij is er geen derde voornaamwoord nodig en een X op het paspoort staat voor fantasie.

Deze grafiek laat zien dat behoorlijk wat mannen vrouwelijke eigenschappen hebben – en omgekeerd.