Genderdysforie en psychische problemen


Genderdysforie gaat in maar liefst 70 procent van de gevallen samen met een andere psychiatrische aandoening (comorbiditeit). Er is in relatief veel gevallen sprake van een autismespectrumstoornis. Onderzoek in een Finse genderkliniek van 2011 tot 2013 laat zien dat ‘ernstige psychopathologie’ voorafgaat aan het ontstaan van genderdysforie: psychische problemen, sociaal isolement en pesten. De documentaire ‘Transgender met spijt’ van Zembla illustreert dit.

Zie ook