Hoog zelfmoordcijfer

Negentig procent van de zelfmoorden houdt verband met een psychiatrische aandoening. Het risico op zelfmoord valt samen met de hoge aantal mensen met psychische aandoeningen in deze groep mensen. Depressie komt bijvoorbeeld voor bij minstens 50 procent van degenen die zelfmoord plegen.

De gedachte leeft dat de ‘onvriendelijke’ omgeving, die pest en mishandelt, de belangrijkste oorzaak van zelfmoord bij transgenders is. Toch is dat niet het geval.

Een belangrijk overheidsonderzoek in het seksueel liberale Zweden toont aan dat mensen die zich identificeren als transgender, ongeveer acht keer meer kans hebben om zelfmoord te plegen dan de algemene bevolking. Hun risico op overlijden door zelfmoord is negentien keer hoger.

Hoewel de studie was opgezet om simpelweg patiënten in hun overheidsdatabase te analyseren en niet om behandeleffecten te bestuderen, komt naar voren dat mensen die een geslachtsveranderende therapie hebben ondergaan een hoog risico op zelfmoord lopen, zowel voor als na de therapie. Het risico neemt namelijk niet af na hormonale therapie en een operatie.

Vermoedelijk krijgt een behoorlijk aantal mensen met genderdysforie een chirurgische en hormonale behandeling voor een (of meer) psychische aandoening(en).