Waar komt genderdrukte vandaan?

De grote aandacht voor gender lijkt nieuw, iets van de 21e eeuw. Tien jaar geleden hoorde je er niemand over, nietwaar?
Toch is dat een vergissing. Al bij de Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey (1894-1956) is kort voor de Tweede Wereldoorlog een gedachtegang te vinden die we vandaag als ‘genderideologie’ zouden typeren. Kinsey komt vanuit een evolutionistisch kader met de gedachte dat variatie de bron van vooruitgang is. Van hem komt de idee dat er geen grenzen aan seksuele voorkeuren zijn. Alles is mogelijk, want niets ligt vast.
Na 1990 bouwt de feministische filosofe en activiste Judith Butler (1956) op deze gedachte voort. Ze stelt dat man en vrouw-denken ons door onze omgeving is aangeleerd, een sociaal construct. Butler ontvangt in 2012 de Duitse Theodor W. Adorno-prijs en we zien vandaag dat haar gedachtegoed wereldwijd bij universiteiten, overheden en in het onderwijs aan kinderen ingang vindt. 


Lhbt-organisaties zetten zich niet alleen in voor emancipatie van seksuele minderheden – lesbische vrouwen (l), homomannen (h), biseksuelen (b) en transgenders (t) –, ze vertegenwoordigen ook een ‘nieuwe’ manier van denken en weten deze bij officiële instanties geaccepteerd te krijgen. Ze maken hierbij gebruik van sleutelbegrippen als gelijkheid, discriminatie, diversiteit en homofobie.
In de meeste Europese landen heeft geen open debat over gender plaats (gehad).

Wil je meer weten over de ontwikkeling in het denken over sekse en gender? De Duitse sociologe Gabrielle Kuby geeft in haar boek De seksuele revolutie (2017) een interessant overzicht vanaf de Franse Revolutie.

Genderideologie

Volgens de genderideologie is het idee van man/vrouw en homo/hetero te simplistisch voor de complexe ervaring van de eigen persoonlijkheid en de beleving van seksuele aantrekking. Het biologisch geslacht heeft in dit denken geen betekenis voor iemands seksuele identiteit. Wat we als mens voelen en willen is het uitgangspunt en de waarheid. Of een kind een jongen of meisje is, is in deze gedachtegang dus niet al voor de geboorte bepaald, maar ontdekt het gaandeweg.

Daar komt nog bij dat in deze gedachtegang zich tussen man en vrouw vele varianten bevinden en dat niets vast is – gevoelens kunnen immers variëren. Om deze reden biedt Facebook zijn gebruikers in de VS de keus uit meer dan vijftig gendermogelijkheden. Kenmerkend voor de genderideologie is dat alles kan en dat argumenten of verontschuldigingen overbodig zijn.

Ook verhelderend: