VN stelt zwarte lijst lhbt-haatgroepen op

NEW YORK – De Verenigde Naties stellen een lijst op van organisaties en groepen die zich tegen gelijkberechtiging van de lhbt-gemeenschap keren.
Dit meldt het Amerikaanse Center for Family and Human Rights, aldus de Christian Post op 16 februari 2021. De conservatieve organisatie zegt dat het juridisch bureau van de VN wereldwijd namen van ‘lhbt-haatgroepen’ verzamelt. Deze ‘zwarte lijst’ kan volgens het centrum worden gebruikt om groeperingen en instanties te straffen die traditionele opvattingen over geslacht en seksualiteit onderschrijven.
Victor Madrigal-Borloz, de leidende VN-expert op het gebied van genderidentiteit en seksuele oriëntatie, heeft individuele lidstaten gevraagd informatie te verschaffen over hun specifieke acties rond deze thema’s. Ook verzoekt hij om input over groeperingen die zich keren tegen het idee dat ‘de betekenis die aan verschillen tussen geslacht wordt toegekend, maatschappelijk is bepaald’.
Madrigal-Borloz drong er bij VN-lidstaten al eerder op aan actie te ondernemen tegen kerken en geloofsgemeenschappen die ‘lhbt-rechten ondermijnen’.