Voorzitter Voorzij verbannen van Twitter

Voorzitter Caroline Franssen van de Nederlandse feministische organisatie Voorzij is verbannen van Twitter. Haar account met bijna 10.000 volgers is uit de lucht gehaald. Ook de account van de stichting Voorzij zelf is uit de lucht gehaald. Dat lijkt vooralsnog een tijdelijke opschorting.
Twitter draagt als reden voor het schorsen van de account aan dat regels worden overtreden. Twitter schaart het opkomen voor vrouwenrechten onder ‘hate speech’. Voorzij zoekt wat dat precies kan zijn. Volgens Franssen kunnen mensen niet echt van geslacht veranderen door pillen en operaties en mannen geen vrouw kunnen worden. Voorzij voert actief campagne voor het behoud van vrouwenrechten. En wil helpen voorkomen dat minderjarigen medisch onomkeerbare zware en wetenschappelijk betwiste beslissingen kunnen nemen. Ook vraagt de stichting aandacht voor kinderen met transgendergevoelens en wil dat zij beter beschermd worden tegen vroegtijdig onherstelbaar medisch ingrijpen.
Opvallend is dat de schorsing van Twitter precies komt op het moment dat de stichting bezig was met een campagne rond de verkiezingen. Alle lijsttrekkers was op Twitter gevraagd of zij vinden dat een vrouw mag weigeren om zich te laten fouilleren door een trans geïdentificeerde politieagent van het mannelijk geslacht. Ook werd de vraag gesteld of je nog om een vrouwelijke behandelaar/arts mag vragen. De meeste politieke partijen vinden namelijk dat een man die zich vrouw voelt net zo goed vrouw is als een vrouw. Waarmee de betekenis van het woord vrouw feitelijk verdwenen is.
In Engeland, Amerika en Canada is al een groter deel van de vrouwenbeweging actief in het beschermen van vrouwenrechten. Zij zien gevaar dat alle wetten worden aangepast om tegemoet te komen aan minder dan 1 procent van de bevolking met transgendergevoelens zonder dat een afweging is gemaakt over wat dat betekent voor vrouwen. De meeste transgendermannen willen toegang tot de domeinen van vrouwen terwijl zij niet geopereerd zijn en dus seksueel actieve mannen blijven, veelal in vrouwenkleding. Vrouwen worden geacht hun waardigheid en privacy op te geven en zich te verkleden in dezelfde ruimte als deze mannen. Een ander probleem dat Voorzij aan de orde stelt is de oneerlijke competitie in sport.