Wat wil Genderpunt?

  • Genderpunt maakt zich zorgen over gender in de samenleving. Mensen raken in verwarring – zijn er echt meerdere geslachten? – en we worden min of meer gedwongen politiek correct te denken. Dat gebeurt op basis van eenzijdige informatie. Een open publiek debat wordt jammer genoeg niet gevoerd.
  • Genderpunt daagt genderideologen daarom uit. Het is tijd voor een gesprek over de agressieve agenda waarmee zij burgers maar ook onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, politici en wetgeving confronteren.
  • Genderpunt laat het andere verhaal horen, op basis van wetenschappelijke gegevens, als een onderzoeksjournalist die de schijnwerper laat vallen op een onderbelichte plaats. Genderpunt gaat voor de feiten.
  • Genderpunt gaat uit van het biologische onderscheid tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen; de twee seksen zijn een natuurlijk gegeven en vullen elkaar aan. Dat is pas diversiteit.
  • Zit je (ook) met vragen? Dan ben je hier goed.

Wat is Genderpunt?

Genderpunt is een organisatie die najaar 2020 in het leven is geroepen. Ze wordt gerund door een aantal vrijwilligers. Als u een deel van de kosten wilt dragen en het werk wilt steunen met een donatie, is dat van grote betekenis – dank alvast!